ترجمه = تخصص در دو زبان + تعهد !

با سلام و خوش آمد گویی

ترجمه برای ما، بیش از اینکه یک امر تجاری باشد، یک امر حیثیتی است، به لحاظ علمی و تخصصی. بنابراین، وقت، تخصص، و منابعی که ما صرف ترجمه می نمائیم، چه بسا بی نظیر باشد! صرفاً در خصوص منابع، به اطلاع می رساند که ترجمه عطاریان، نه بر اساس صرفاً یک یا چند دیکشنری انگلیسی-فارسی یا برعکس صورت می پذیرد چرا که به هیچ وجه منابع فارسی، قابل اعتماد نیستند! منبع اصلی، ابتدائاً دیکشنری های یک زبانه بین الملل بوده که هم کلمات را شرح می دهند و هم تفاوت های ظریف آن ها را با کلمات مشابه، تبیین می کنند. منبع بعدی، در صورت عدم اقناع مترجم، دایرة المعارف انگلیسی و احیاناً فارسی است! مهم تر از این، به محض اینکه مترجم احساس مشکوک بودن یک واژه یا عبارت را نماید، گرچه آن عبارت، در نگاه اول، ساده باشد، مسامحه نکرده، برای جستجوی معانی پیشرفته یا اصطلاحی، صرف وقت می نماید؛ لذا جایگزین نهایی، قطعی است، نه احتمالی! در مواردی نیز که احتمال گزینه دیگر همچنان متصور باشد، مترجم از طریق علائمی چون رنگی نمودن بخش های متشابه، براکـت، و پاورقی، متقاضی را مطلع خواهد نمود. مشابه این قضیه متخصانه و متعهدانه، از طریق صرف مضاعف وقت و لحاظ نمودن ظرائف ساختاری جملات و حتی پاراگراف ها نیز محقق می گردد! تجلی این کار متخصصانه و متعهدانه، از طریق تعمق مخاطب در میزان "صحت و دقت" آثار ارائه شده قابل دریافت است! در عین حال، پس از ارائه ترجمه نیز، در خصوص موارد متشابه باقیمانده، تا مرحله اقناع متقاضی و حصول ترجمه صددرصد مطلوب، بررسی و تبادل نظر با مترجم میسر می باشد.

برای سهولت بیشتر مخاطبین محترم در دریافت تفاوت و اهمیت کیفیت در ترجمه عطاریان، خدمات این مرکز، به صورت تضمینی ارائه می گردد طوریکه اگر پس از کار، متقاضی اعلام ایراد واقعی نماید (غیر از موارد تخصصی و متشابه)، بابت هر کلمه، 1000 تومان به ایشان عودت داده می شود!

انواع خدمات و جزئیات آن، به شرح ذیل می باشد:

1- ترجمه انگلیسی به فارسی مطالب عمومی
کیفیت: طلایی (تضمینی) به علاوه تایپ.
قیمت: کلمه ای 50 تومان

2- ترجمه انگلیسی به فارسی مطالب تخصصی و مقالات ISI
کیفیت: طلائی (تضمینی) به علاوه تایپ و اعلام کلمات متشابه تخصصی جهت بازخوانی متقاضی و مترجم.
قیمت: کلمه ای 100 تومان

3- ترجمه فارسی به انگلیسی مطالب عمومی
کیفیت: طلائی (تضمینی) به علاوه تایپ. هم چنین اعلام ایرادهای زبانشناختی مطلب فارسی.
قیمت : کلمه ای 100 تومان

4- ترجمه فارسی به انگلیسی مطالب تخصصی و مقالات ISI
کیفیت: طلائی (تضمینی) به علاوه تایپ و اعلام کلمات متشابه تخصصی جهت بازخوانی متقاضی و مترجم. هم چنین اعلام ایرادهای زبانشناختی متن فارسی.
قیمت: کلمه ای 150 تومان.

تبصره 1: نرخ ترجمه مطالب با حجم کمتر از 4000 کلمه یا مقالات غیرکامل، مثلا فقط بخش چکیده، به صورت توافقی و بر اساس زمان مفید صرف شده با نرخ ساعتی 80000 تومان محاسبه می گردد.

تبصره 2: سرعت تحویل: حدود 1000 کلمه در هر روز کاری پس از آغاز ترجمه بر اساس نوبت دهی به کارهای دریافتی. زمان دقیق اتمام هر ترجمه، ابتدائا به متقاضی در زمان تقاضا اعلام خواهد شد.

تبصره 3: با توجه به تفاوت اندازه حروف در مقالات مختلف و هم چنین وجود تصویر و نمودارها ، نمی توان بر مبنای خط یا صفحه اساساً قیمت ثابتی را اعلام نمود! در عین حال، برای مقالات استاندارد انگلیسی در صورتیکه تمام صفحه، فقط متن باشد، معمولا حدود 500 کلمه در یک صفحه قرار می گیرد، لذا هزینه ترجمه آن حدود 500000 تومان می شود.

تبصره 4: 50% هزینه ترجمه کتبی ، ابتدائا دریافت می گردد. 50% کار، ترجمه و تحویل می گردد. سپس 50% دوم هزینه دریافت می گردد.

تبصره 5: معیار تعداد کلمات، متن فارسی است زیرا این چنین، "حداقل مبلغ ناچیزی" بابت نکات و اصلاحات ویراستاری مطلب فارسی لحاظ می گردد.

----------------------------------------------------------------------------------------------
2- انجام کلیۀ ارتباطات بین الملل

هزینه هر مکاتبه تحصیلی، مهاجرتی یا تجاری: بر اساس نرخ ساعتی معادل 80000 تومان
هزینۀ مکالمات بین الملل و ترجمه شفاهی : ساعتی 80000 تومان (یا 400000 تومان روزانه / در اختیار.
خدمت ویژه: برای ارتقاء حداکثری کیفیت ترجمه شفاهی، چکیده مطالب مورد نظر متقاضی، از طریق ایمیل و قبل از جلسه، توسط مترجم جهت مطالعه و آماده سازی حداکثری به طور رایگان پذیرفته می گردد.
تبصره: هزینه ایاب و ذهاب در صورت وجود، بر عهده متقاضی خواهد بود.
----------------------------------------------------------------------------------------------
3- ویرایش مقالات انگلیسی متقاضیان

هزینه ویرایش مقالات انگلیسی، به طور ساعتی حساب می شود (ساعتی 80000 تومان) . در عین حال، شایان ذکر است که میزان زمان صرف شده، به سه فاکتور وابسته است:
1- میزان صحت و دقت متن اولیه
2- عمق ویرایش
3- اضافه نمودن علائم و توضیحات آموزشی یا خیر